Jämför försäkringar MC direkt via de samlingssidor på nätet som finns att tillgå. Som alltid när det gäller alla typer av försäkringar varierar deras innehåll, regler och försäkringspremier en hel del. Genom att jämföra olika MC försäkringar kan du få den försäkring som mest motsvarar ditt behov.

Samlingssidorna har ett samarbete med flera olika aktörer på marknaden och det är mycket enkelt att ta hjälp av dem. Man fyller bara i ett formulär på någon av sidorna och blir därefter omdirigerad till en sida som ger förslag på de mest passande försäkringsalternativen. I vissa fall kan man behöva uppge sin e-postadress dit samlingssidan kan sända de utvalda förslagen. För det mesta går det även att telefonledes kontakta samlingssidorna för en mer personlig hjälp. I samband med detta kan man välja om man vill få försäkringsförslagen tillsända till sig direkt till sin hemadress eller genom sin e-post. Då kan man enkelt spara det utförda sökarbetet för ett framtida behov.

Att tänka på när man ska välja MC försäkring.

Ju yngre MC-förare man är, desto kraftigare skydd behöver man teckna, eftersom många MC-olyckor inträffar hos unga förare. Därför är oftast försäkringspremien och självrisken något högre för yngre försäkringstagare. Någonting annat som kan skilja är om man är en förare av en lätt eller tung motorcykel. I det senare fallet gäller även här att olycksfallsrisken är högre, vilket medför högre försäkringskostnader.

När olyckan väl är framme är man dock glad att man har tecknat en MC försäkring, då vissa skador kan ha en lång konvalescenstid. De flesta typer av MC försäkringar ger ersättning vid bestående men eller invaliditet genom ett engångsbelopp eller en långvarig utbetalning. Man kan teckna enbart en trafikförsäkring eller välja antingen en hel- eller halvförsäkring. Är man yngre kan det vara en fördel att ha helförsäkring som även innefattar ett ansvarsskydd. Vill man ha ett mer fullgott skydd än så finns det tilläggsförsäkringar som man kan teckna, vilken täcker de flesta typer av skador hos både föraren och motorcykeln.